❂❂𝐾𝑜𝑦𝑡𝑜◊𝑟𝑎𝑧𝑏𝑖𝑟𝑎◊𝑡𝑢𝑘◔◔𝑠𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎❂❂

120 лв.преди 1 час
Основни данни
години:21 г.
ръст:167 см.
тегло:65 кг.
коса:Друг цвят коса
очи:Сини очи
гърди:Естествени, размер D
Може да съм твоя
от 0:00 ч. до 24:00 ч.
Допълнителна информация
~15𝑚𝑖𝑛.𝑏𝑢𝑟𝑧𝑎 𝑜𝑝𝑐𝑖𝑞 50𝑙𝑣
~30ᗰIᑎ.80ᗷᘜᑎ
~60ᴍɪɴ.120Bɢɴ
~¡¡¡Mᴏʟǫ sᴀᴍᴏ ᴘʟᴀᴛᴇᴊᴏsᴘᴏsᴏʙɴɪ ᴅᴀ ᴍɪ sᴇ ᴏʙᴀᴊᴅᴀᴛ~
~ᴅᴜʀᴊᴀ ɴᴀ ᴋᴏʀᴇᴋᴛɴᴏsᴛᴛᴀ{ᴏᴛ ᴠᴀsʜᴀ sᴛʀᴀɴᴀ ᴏᴄʜᴀᴋᴠᴀᴍ sᴜᴀʜᴛᴏᴛɪ
~Pʀɪ ɴᴇ sᴘᴀᴢᴠᴀɴᴇ ɴᴀ ᴜɢᴏᴠᴏʀᴋᴀᴛᴀ ʙɪᴠᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴋɪʀᴀɴɪ
~ʜɪɢɪᴇɴǫ{ᴏᴄʜᴀᴋᴠᴀᴍ ᴏᴛ ᴠᴀsʜᴀ sᴛʀᴀɴᴀ sᴜsʜᴛᴏᴛᴏ}
~Hɪɢɪᴇɴᴀ
~Mᴇᴅɪᴄɪᴀʟ Kᴏɴᴛʀᴏʟ
Говорими езици
✓ Български  ✓ Deutsch  ✓ Türkçe